Category Archives: Tin tức

SHB Khai giảng Online lớp tiếng Đức cho ứng viên từ ngày 05/08/2021

Từ ngày 05/08/2021, SHB Gia Lai xin trân trọng thông báo khai giảng Online lớp tiếng Đức cho các ứng viên chương trình du học nghề CHLB Đức. Khóa học qua ứng dụng Zoom Meeting. Danh sách bao gồm 11 em học viên được liệt kê dưới đây:

đã đăng ký