SHB Khai giảng Online lớp tiếng Đức cho ứng viên từ ngày 24/07/2021

Từ ngày 24/07/2021, SHB Gia Lai xin trân trọng thông báo khai giảng Online lớp tiếng Đức cho các ứng viên chương trình du học nghề CHLB Đức.Khóa học qua ứng dụng Zoom Meeting.Danh sách bao gồm 22 em học viên được liệt kê dưới đây:
Lớp tiếng Đức A1G01
Lớp tiếng Đức A1G02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã đăng ký